top of page
MicrosoftTeams-image (8).png

Fferm Solar Alaw Môn

Hoffem weld cynifer â phosibl o bobl yn rhannu eu barn am ein cynigion fel rhan o’r PAC ymgynghori a chyhoeddusrwydd statudol hwn.

 

A fyddech cystal â rhoi o’ch amser i lenwi’r ffurflen isod.

 

 

Neu, cewch e-bostio eich sylwadau ar: alaw@ensoenergy.co.uk.

Sgwrsiwch â ni ar: 01452 764 685.

Ysgrifennwch atom yn: Enso Energy, Unit 1 & 2,

Cirencester Office Park, Cirencester, GL7 6JJ

Diolch i chi am gyflwyno eich sylw!

Mae’r hysbysiad hwn yn rhoi cyfle i wneud sylwadau yn uniongyrchol i’r datblygwr ynglŷn a Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) cyn bo cais am ganiatad cynllunio wedi ei gyflwyon i Weinidogion Cymru. Bydd ceisiadau cynllunio ar gyfer DAC yn cael eu hysbysebu gan Weinidogion Cymru a’r awdurdod cynllunio lleol perthnasol; ni fydd unrhyw sylwadau a ddarperir gennych wrth ymateb I’r hysbysiad hwn yn lleihau dim ar eich gallu i gyflwyno sylwadau i Weinidogion Cymru ar unrhyw gais cynllunio DAC cysylltiedig. Dylech nodi y gellir gosod unrhyw sylwadau a gyflwynir gennych yn y ffeil gyhoeddus.

bottom of page