top of page
MicrosoftTeams-image (8).png

Prif elfen datblygiad arfaethedig Fferm Solar Alaw Môn yw adeiladu a gweithredu fferm solar a fyddai’n cyflenwi hyd at 160 megawat (MW) o ynni adnewyddadwy i’r Grid Cenedlaethol ynghyd â chyfleuster batri storio ynni a’r holl seilwaith, y gwaith a’r mynediad cysylltiedig a gynhwysir yn y cynnig.

 

Cliciwch ar y ddelwedd isod i’w chwyddo ac i lawrlwytho Lleoliad y Safle arfaethedig.

bottom of page